www.bug.co.il מרכז הזמנות
*6974מחיר: 69 ₪

ערכת כלי הרכבה ל- Parrot Ar. Drone 2.0 Mounting Tools

מברג הפיליפס מתאים להסרה והרכבה של המנועים, הטורקס ללוח הראשי וללוח הניווט וכלי ביקליפ מיוחד להכנסה והסרה פשוטה של מה שמחזיק את המדחפים וההילוכים אל הפירים.

 

האריזה מכילה:

·         מברג פיליפס

·         מברג טורקס

·         כלי סירקליפ מיוחד