www.bug.co.il מרכז הזמנות
*6974מחיר: 799 ₪

כלב רובוטי Wowwee Chip

  • CHiP מגיב באמצעות מגע, צמיד וכדור (מצורפים לערכה) ובאמצעות אפליקציה.
  • הצמיד מאפשר ל-CHiP לזהות אותך וללכת אחריך. 
  • הצמיד מאפשר ל-CHiP לתפוס את הכדור וגם להחזירו.
  • כאשר הסוללה נמוכה, CHiP חוזר באופן אוטומטי לעמדת הטעינה שלו כדי להטעין את עצמו.
       אחריות:
  •  שנה ע"י באג.