דף הבית > מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת באג מולטיסיסטם בע"מ ("החברה") אשר מנהלת ומפעילה את אתר www.bug.co.il ואת האפליקציה Bug ("האתר") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר, ותפעל בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.
מדיניות פרטיות זו עומדת בפני עצמה והיא גם חלק מתקנון השימוש של האתר אשר זמין בכתובת https://www.bug.co.il/terms. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתקנון האתר תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתקנון האתר.
1. רישום ושימוש באתר; ביקור בסניפי החברה
1.1. במקרים מסוימים לרבות: (א) במסגרת הרישום לאתר או מילוי כל טופס מקוון באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו; (ב) במסגרת ביצוע רכישה באתר, בין אם התבצע רישום לאתר או לא; (ב) במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות של החברה; או (ג) בעת ביקורך באחד מסניפי החברה; הנך עשוי להתבקש למסור לחברה פרטים אודותיך, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, תעודת זהות, כתובת, אמצעי תשלום ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. השדות שחובה יהיה למלא בעת שימושך באתר או במסגרת רישומך על ידי אחד מטפסי הרישום כאמור, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא תוכל להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
1.2. כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, כתובת ה-IP שלך, מזהים דיגיטליים אחרים שלך או של המכשיר באמצעותו השתמשת באתר (לרבות כתובת MAC, Device ID ומספרי זיהוי אחרים של המכשיר), מיקומך, מוצרים שרכשת או שהתעניינת בהם, מידע או פרסומות שקראת באתר או באתרים אחרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, פעולות שביצעת באתר או שהתחלת לבצע אך טרם השלמת, פעולות שביצעת באתרים אחרים, מידע שיתקבל מאתרים ושירותים אחרים ביוזמתך (דוגמת פייסבוק, גוגל ושירותים נוספים) ועוד.
1.3. החברה תשמור את המידע במאגריה. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור מידע זה לחברה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך.
1.4. ככל שתמסור מידע אישי אודותיך לחברה באמצעות האתר או בעת ביקורך באחד מסניפי החברה, הינך מצהיר בזאת כי המידע כאמור, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא האחראי הבלעדי למסירת מידע זה.
2. השימוש במידע
השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:
2.1. על מנת לתפעל ולנהל את הפעילות העסקית של החברה, השירותים והמוצרים שהיא מציעה ופעילות האתר;
2.2. על מנת להעניק לך שירות ולשמור איתך על קשר, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות;
2.3. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;
2.4. לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעם החברה, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור;
2.5. לצרכים שיווקיים וסטטיסטיים וכדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר לתחומי ההתעניינות שלך, לרבות באמצעות צדדים שלישיים דוגמת סוכנויות פרסום או רשתות חברתיות (דוגמת פייסבוק וגוגל); ו-
2.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי שימוש אלו.
3. העברה לצדדים שלישיים
החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן:
3.1. לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל להעניק לך את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף 2 לעיל, לרבות לצדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי שיווק, פרסום, התאמת מודעות מקוונות וכיוצא באלה, גם אם המידע ישמש את אותם צדדים שלישיים למטרות נלוות שלהם;
3.2. לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין;
3.3. במקרה שתפר את תקנון השימוש של האתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
3.4. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
3.5. במקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;
3.6. אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי;
3.7. לצורך ניהול הליכים משפטיים הקשורים במידע האישי שלך; ו-
3.8. במקרה של מיזוג או מכירת כל או עיקר מניות החברה או נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע עסקה כאמור.
הנתונים והמידע שנמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע בלתי מזהה עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
ייתכן שהמידע שלך יועבר לצדדים שלישיים הנמצאים מחוץ לישראל (לרבות על דרך של מתן שירותי עיבוד מידע בענן), וזאת אף במדינות שרמת הגנת הפרטיות שלהן נמוכה מזו הקיימת בישראל. אתה מסכים בזאת להעברת מידע מחוץ לישראל כאמור. החברה תנקוט מאמצים סבירים להבטיח שמקבל המידע יגן על המידע באופן מקובל.
4. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
5. אתרים אחרים
האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של החברה.
6. שימוש ב'עוגיות' – Cookies
6.1. ייתכן שהאתר ישתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies) (להלן: "'עוגיות'") וכן פיקסלים (Pixels) או משואות דיגיטליות (Beacons) (להלן: "כלי איסוף מידע") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבך או בשרתים מרוחקים בקשר לשימושך באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר, ולצורך ביצוע המטרות הנוספות הנקובות לעיל.
6.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
6.3. החברה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות, בין היתר באמצעות 'עוגיות' או כלי איסוף מידע. החברה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות וכלי איסוף המידע לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר החברה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת. יובהר שכאשר מדובר בעוגיות הנוצרות או מופעלות על ידי צדדים שלישיים, לחברה אין שליטה על הנתונים הנשמרים בהן ועל הגישה למידע, כמו גם הצלבתו עם פרטי מידע נוספים, ושימושים כאמור כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.
6.4. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. גם אם הפסקת להשתמש ב'עוגיות' בשלב מסוים או מחקת אותן ממחשבך, ייתכן שמידע שנאסף באמצעותן בעבר כבר הועבר לשרתי החברה או לצדדים שלישיים אחרים, והפסקת השימוש או המחיקה כאמור לא יגרמו למחיקה של המידע משרתי החברה או צדדים שלישיים.
7. זכויות המשתמש
7.1. זכות העיון וגישה למידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לחברה בכתובת: privacy@bug.co.il.
7.2. זכות לתיקון ומחיקת המידע
7.2.1. אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לחברה בכתובת: privacy@bug.co.il. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.
7.2.2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך שלושים (30) יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.
8. אבטחת מידע
יצוין, כי החברה עושה שימוש במערכות אבטחת מידע כדי למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות החברה להבטיח שמערכותיה, האתר והשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה.
9. שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.
אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: privacy@bug.co.il.

באג לכם להפסיק לחפש? לחצו כאן למוצרים המותאמים במיוחד בשבילכם

רוצים לדעת הכל לפני כולם?

הרשמו עכשיו לניוזלטר שלנו

משלוח חינם מהיום להיום באזור המרכז בקניה מעל 499 שח ומשלוח רגיל חינם ברכישה מעל 99 שח
HP לוגוAsus לוגוDell לוגוLenovo לוגוApple לוגולוגו Microsoftלוגו BlackviewEPSON לוגולוגו Sandiskלוגו SteelSeriesלוגו MobilePixelsלוגו J5Createלוגו BLUETTIלוגו MY ARCADETURTLE BEACH לוגולוגו HyperXRazer לוגוROCCAT לוגולוגו NIIMBOTSONOS לוגולוגו Xbox SeriesNintendo Switch לוגוPlaystation לוגולוגו  CANON JBL לוגוAnker לוגולוגו Jabraלוגו XiaomiDJI לוגולוגו GoProFitbit לוגולוגו Garminלוגו Amazfitkeisar לוגולוגו OtterBoxSamsung לוגולוגו PolaroidECOFLOW לוגולוגו Roborockלוגו nothing